4 ലക്ഷം വീതം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും, സന്തോഷവാർത്ത

ഗ്യാസ് മാസ്റ്ററിങ് ഇനി വീട്ടിൽ ചെയ്യാം.. സന്തോഷവാർത്ത

എല്ലാ മാസവും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടുന്ന പദ്ധതി

ബാങ്കിൽ പോകുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം

ഇവരുടെ റേഷൻകാർഡ് ഇനി മുതൽ BPL ആക്കും

അമ്മമാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, 5000 രൂപയും ഭക്ഷ്യകിറ്റും കിട്ടും

ജൂലൈ മാസത്തെ പെൻഷൻ 62 ലക്ഷം പേർക്ക് സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്

ഡാമുകളിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടു.. എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം

ഈ ജില്ലക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.. മഴ ശക്തം

ക്ഷണിക്കാതെ കല്യാണത്തിന് പോയവരെ പോലീസ് പൊക്കി

© 2024 Mixupdates - WordPress Theme by WPEnjoy