ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദര ഭവനം

ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദര ഭവനം. സിറ്റ്ഔട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മൂന്ന് പാളികലുള്ള ഒരു ജനാലും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഫ്ലോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ചെറിയയൊരു കാർ പോർച്ചും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ തടി ഉപയോഗിച്ച് ഡബിൾ വാതിലാണ് ഒരുക്കിരിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ആദ്യ ഇടത് വശത്തു കാണുന്നതാണ് ലിവിങ് ഏരിയ. അത്യാവശ്യം സോഫ സെറ്റികളും തുടങ്ങി എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലിവിങ് ഏരിയയുടെ അരികെ തന്നെ വലിയ ഡൈനിങ്. ഹാൾ കാണാം. ഏകദേശം എട്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സംവിധാനത്തിലാണ് ഡൈനിങ് ഹാൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

ഈ ഹാളിന്റെ പുറകെ വശത്താണ് കിടപ്പ് മുറികളും ഒരുക്കിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മുറിയായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള മുറികളും ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ട് മൂന്നു പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പേസാണ് ഈ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും, കബോർഡ് വർക്ക്സും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു.