കുണ്ടിൽ വീണ ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി , ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു , ഗുരുവായൂർ കേശവൻ സിനിമയിൽ .

കുണ്ടിൽ വീണ ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി , ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു , ഗുരുവായൂർ കേശവൻ സിനിമയിൽ .
പണ്ടു കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആനമലയിൽ ആനയെ പിടിക്കാനായി ഒരു വാരികുഴി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു . എന്നാൽ കാലങ്ങൾക്കു ശേഷ ആ വാരിക്കുഴി മൂടാതെ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ കിടന്ന് . എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഈ വാരികുഴിയിൽ ഒരു ആന വീഴുക ആയിരുന്നു . ഇത് കണ്ട അവിടെ
ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ പറമ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചു വരുത്തുക ആയിരുന്നു . എന്നാൽ കുഴിക്ക് ചുറ്റും കാട്ടാനകൾ ആനയെ രക്ഷിക്കാൻ ചിന്നം വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .

 

 

 

പറമ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഗൗണ്ടർ സഹായികളെയും താപ്പാനകളെയും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു . കുഴിയിൽ സുന്ദരനായ ആനയെ കണ്ടപ്പോൾ ഗൗണ്ടർ ആനയെ സ്വന്തമാക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു . ആ ആനകുട്ടയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഗൗണ്ടർ മയങ്ങി പോയിരുന്നു . സിനിമ നടൻ ആയ ശിവാജി ഗണേശനും ഈ കൗതുകം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു . അന്ന് കാലത്തു ആരുടേയും ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ള കുഴിയിൽ ആനയെ വീണു കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കായിരുന്നു . ഗൗണ്ടർ ആനകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്തു . നടൻ ശിവാജി ഗണേശനുമായുള്ള ബന്ധം അത്രമേൽ വലുതായതിനാൽ ആനക്ക് ശിവജി എന്ന് പേരും ഇട്ടു . തുടർന്ന് വളർന്നു വലുതായി മിടുക്കനായ കൊമ്പനായി ഇവൻ മാറി . തൃശൂർ പൂരത്തിനും ശിവജി പങ്കെടുത്തിരുന്നു . മാത്രമല്ല ഗുരുവായൂർ കേശവൻ എന്ന സിനിമയിൽ ശിവജി ആയിരുന്നു അഭിനയിച്ചത് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/rp9cFpSgBlI