മലബന്ധം പൂർണ്ണമായി മാറാൻ 1 തവണ ഈ കോഫി കുടിക്കൂ . പെട്ടെന്ന് മാറും .

മലബന്ധം പൂർണ്ണമായി മാറാൻ 1 തവണ ഈ കോഫി കുടിക്കൂ . പെട്ടെന്ന് മാറും .
പല കുട്ടികളിലും , മുതിർന്നവരിലും ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം . വയറിനുള്ളിൽ ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയായ വിധത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനായി കാരണമാകുന്നു . എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നം വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടു ഉണ്ടാകുന്നതാണ് . എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാകാനായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് . ഈ ഒറ്റമൂലി കഴിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലബന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് . വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒറ്റമൂലി നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുകാം .

 

 

എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു ഗ്ലാസിൽ തിളച്ച ചൂട് വെള്ളം എടുക്കുക . ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ കാപ്പി പൊടി ചേർക്കുക . കൂടാതെ അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഒലിവു ഓയിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക . ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക . ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് . എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കാപ്പി കുടിക്കാവുന്നതാണ് . കുട്ടികൾക്കും , മുതിർന്നവർക്കും ഈ കാപ്പി കുടിക്കാം . ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയായ വിധത്തിൽ നടക്കുകയും , മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഗുണം ചെയ്യുന്നു . https://youtu.be/OWsBCNqLKmE