ഈ വേര് കൈയ്യിൽ കരുതിയാൽ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കും : 100 % ഫലം ഉറപ്പ് .

ഈ വേര് കൈയ്യിൽ കരുതിയാൽ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കും : 100 % ഫലം ഉറപ്പ് .
ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കാനായി നമ്മൾ കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് . ഇതിനായി ഒട്ടനവധി കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട് . ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് തുളസി ഒരെണ്ണം തളിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് . ഒരു കാരണവശാലും അതിന്റെ വേര് പോകാതെ വേണം എടുക്കുവാൻ . ദുഷ്ട ശക്തികൾ പോകാൻ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒന്നാണ് തുളസിയുടെ വേരുകൾ .

 

 

എന്നിട്ട് ഈ വേര് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇടുക . തുളസിയിലയും ഇതുപോലെ ഇടുക . അതിനു ശേഷം പച്ച കൽപൂരം എടുക്കുക . എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നേരെത്തെ തയാറാക്കി വെച്ച തുളസി വേരിൽ പൊടിച്ചിടുക . ജീവിതത്തിലെ ഏത് കാര്യവും , നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യവും നടക്കാൻ ഇത് ചെയ്യുക . വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് ചെയ്യാം . അതുപോലെ ചൊവ്വയും , ഞായറും ഇത് വൈകീട്ട് ചെയ്യാം . എന്നിട്ട് വിലക്ക് വെക്കാന് ഭഗത് ഇത് വക്കുക . കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/Nrcq4vg2a0M