പത്ത് സെന്റിൽ പണിത മനോഹര വീട് കാണാം….! 16 Lakh Budget Kerala Home Design

പത്ത് സെന്റിൽ പണിത മനോഹര വീട് കാണാം….! 1013 സക്വയർ ഫീറ്റിൽ 16 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പണിത പുത്തൻ വീടാണ് ഇത്. സാധാരണ എലിവേഷനാണ് ഈ വീടിനു നൽകിരിക്കുന്നത്. സിറ്റ്ഔട്ട്‌, ലിവിങ്…

ഇതിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു വീട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം…! 1100 Sqft Kerala Home Design

1100 Sqft Kerala Home Design:- ഇതിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു വീട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം…! 7 സെന്റിൽ 1100 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിട്ട്ഔട്ടിൽ തറകളിൽ ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.…

അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ സമകാലിക വീട്…! 15 Lakh Budget Kerala House Design

15 Lakh Budget Kerala House Design:- അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ സമകാലിക വീട്…! 970 ചതുരശ്ര അടിയിൽ മൂന്ന് കിടപ്പ് മുറികൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീടാണ് ഇത്. ചെറിയ സിറ്റ്ഔട്ട്‌,…

16 ലക്ഷത്തിന് 1100 ചതുരശ്ര അടിയിൽ സൂപ്പർ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി വീട്…! 16 Lakhs Kerala House Design

16 Lakhs Kerala House Design:- 16 ലക്ഷത്തിന് 1100 ചതുരശ്ര അടിയിൽ സൂപ്പർ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി വീട്…! 16 ലക്ഷമാണ് ഈ വീടിന്റെ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്. 1100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ…

ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സ്വപ്നം; 6 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സൂപ്പർ വീട്…! 850Sqft Kerala House Design

850Sqft Kerala House Design:- ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സ്വപ്നം; 6 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സൂപ്പർ വീട്…! തടികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ജനാലുകളും വാതിലുകളും നൽകിട്ടുണ്ട്. വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ…

എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരു രണ്ട് ബെഡ്‌റൂം അടിപൊളി വീട്…! 25 Lakh Kerala House Design

25 Lakh Kerala House Design:- എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരു രണ്ട് ബെഡ്‌റൂം അടിപൊളി വീട്…! 9.15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 660 സക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച മനോഹരമായ വീടാണിത്.…

ഞെട്ടണ്ട ഈ വീട് നമുക്കും പണിയാം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ.! 780 SQFT Kerala House Design

780 SQFT Kerala House Design:- ഞെട്ടണ്ട ഈ വീട് നമുക്കും പണിയാം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ.! കദേശം 780 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് ഈ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സിറ്റ്ഔട്ട്‌, ലിവിങ്…

ഒരടിപൊളി 940 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 2 ബെഡ്റൂം വീട്….! 940 Sqft Kerala House Design

940 Sqft Kerala House Design:- ഒരടിപൊളി 940 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 2 ബെഡ്റൂം വീട്….! 940 ചതുരശ്ര അടിയിൽ 5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച കിടിലനൊരു വീടാണ് ഇത്. വെള്ള,…

6 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സൂപ്പർ വീട്…! 850SQFT Kerala House Design

850SQFT Kerala House Design:- 6 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സൂപ്പർ വീട്…! 19 ലക്ഷം മുതൽമുടക്കിൽ 6 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വീട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. തടികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ജനാലുകളും വാതിലുകളും നൽകിട്ടുണ്ട്.…

16 ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മിച്ച വീട്…! 16 Lakh Budget Kerala House Design

16 Lakh Budget Kerala House Design:- 16 ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മിച്ച വീട്…! സാധാരണകാർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിരിക്കുന്നത്. 1013 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ആണ് വീട് സ്ഥിതി…
© 2024 Mixupdates - WordPress Theme by WPEnjoy