ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായ സുനാമിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ

ലക്ഷ കണക്കിനെ ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്ത സുനാമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുനാമി നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വത്തുക്കളും, വീടും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി..വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു