മലബന്ധം മാറാൻ ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി .

മലബന്ധം മാറാൻ ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി .
പല കുട്ടികളിലും , മുതിർന്നവരിലും ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം . വയറിനുള്ളിൽ ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയായ വിധത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനായി കാരണമാകുന്നു . എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നം വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടു ഉണ്ടാകുന്നതാണ് . എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാകാനായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് . ഈ ഒറ്റമൂലി കഴിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലബന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് . വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒറ്റമൂലി നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുകാം .

 

 

ഇത് എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കുക . അതിലേക്ക് ഒരു കുക്കുമ്പർ ഇതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക . കൂടാതെ അതിലേക്ക് വാഴയുടെ കാമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി അറിഞ്ഞിടുക . ശേഷം ഇവ മൂന്നും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക . എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീരും ഉപ്പും ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു കഴിക്കുക . ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുകയും മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു . ഇതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/YIO5vOgpDx0

Comments are closed.